Испирање мреже градског водовода у Кули од 06.05.2021. до 27.05.2021. год.