Исплата редовне и привремене новчане накнаде незапосленим лицима за децембар