Изградња бетонских тротоара у улици П.Драпшина и 16. дивизије