Изградња фекалне канализације у улици Ђ.Ђерђа и Ј.Игњатовића