„Кула“ гостује у Бачком Брестовцу, Сивчани иду у Дероње