Надлежне екипе на терену и раде на стабилизацији притиска 

Снадбевање природним гасом у Кули, ускоро и у осталим насељеним местима
7. фебруар 2023.
Подела половне одеће и обуће       
9. фебруар 2023.