Ново дечије игралиште на углу улице П.Драпшина и Ђ.Јакшића