Обавештење за угоститеље који пружају услуге смештаја у некатегорисаним угоститељском објекту