Објављена наредба: Забрањено паљење жетвених остатака