Организује се такмичење градова и општина у броју прикупљених и послатих фискалних рачуна и слипова