Преко 3 милиона динара за пошумљавање на територији општине Кула