Рок за подношење пријава за лицитацију истиче 30. децембра