Обновљен Споразум о сарадњи и у Калочи
12. септембар 2022.
Спровођење мера уштеда електричне енергије
13. септембар 2022.