U Kuli i Ruskom Krsturu održane obuke „Preduzetništvo za početnike“