У Месној заједници “Доњи град” биће извршена подела половне одеће и обуће