У организацији МКЦ „Непкер“ одржани Традиционални дани свињокоља