Ваздух у општини Кула доброг квалитета, велики удео гасификације