Замена водоводних цеви у улици Н.Пејчића, Адијевој и 16. дивизије