Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за октобар