Неповољна епидемиолошка ситуација има утицај и на спортска дешавања