Испирање мреже градског водовода у Кули од 06.05.2021. до 27.05.2021. год.
28. април 2021.
Пет нерадних дана
29. април 2021.